รับประกาศนียบัตร ปวส. วันที่ 8 มีนาคม 2563
Mar 7, 2020
สารพัดช่าง กำแพงเพชร (Owner)
Por Phansree
Mos Chansoong