10-12-19 Corsa Babbi Natale a Noale
Dec 19, 2010
Antonio Spinello (Owner)
Gianni Niero