เสวนา “ การปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและซับซ้อนของ พรบ.คุ้มครองแรงงาน ที่นายจ้างและผู้ปฏิบัติตามกฎหมายต้องรู้และปฏิบัติตาม ” วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 (เวลา 09.00 น. –16.00 น. ) ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ ถ.ราชดำริ กรุงเทพฯ
Nov 22, 2018
 · 
Shared
Parinya Pui Classic Fine Foods (Owner)