วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายชาญชัย คำจำปา นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง เข้าร่วมประชุมโครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข@นาแก ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ในเขตอำเภอนาแก โดยมี นายโกเมน ชาลี นายอำเภอนาแก เป็นประธานในการประชุม
Apr 28
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)