ทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเปิดเรียนที่ 1/2564 (18 มิ.ย. 64)
Jun 23
ร.ร. ประสาทรัฐประชากิจ (Owner)
นัทธมน เสนานันท์