16 กันยายน 2564 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
Sep 15–16
สพป บุรีรัมย์ 1 (Owner)
สุวรี เจริญรัมย์
นายศรัณย์ โกษากุล