การรับมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2563 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม
Jun 11–12, 2020
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
ภรนิภา น้อยดา
กนกภูมิ ลีกระจ่าง