Annual Sports Meet-2019
Dec 31, 2012 – Nov 1, 2019
lsps photo (Owner)
JYOTIRMAI JENA
Neha Pandey
Akanksha Sabat
Ankit Singh
Astha Tripathy
Chitta Jena
Pradyumna Sahoo