26 ส.ค. 62_กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562
Aug 25 – 26, 2019
ทัศนียา ทองสม (Owner)
21-206-ธมลวรรณ เพชรสุก
นรเศรษฐ์ สุวรรณลิโก
06-602 ธีรไนย ลาชโรจน์
Smp Sk