26 ส.ค. 62_กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562
Aug 25 – 26, 2019
ทัศนียา ทองสม (Owner)
19-306 ธมลวรรณ เพชรสุก
นรเศรษฐ์ สุวรรณลิโก
06-602 ธีรไนย ลาชโรจน์
1/8_18.Kavintip Jangsawang
Smp Sk