พิธีบูชาชอบพระคุณ เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวัน เสด็จสวรรคต 13 ตุลาคม 2559 วันที่ 12 ตุลาคม 2563
Oct 11, 2020
 · 
Shared
lasalle school (Owner)