การประชุมเครือข่ายผู้บริหาร ครู โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.00น. ณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
Mar 2 – 3
prasert buasri (Owner)
นายศุภชัย เวชกุล
warinya boonsom
Suchada Petsut
Butsaraporn Buanoo
Ployphatcha
Khamontip Sakdasawit
นวลใย สุทธิพิทักษ์
Mr.Sorayut Chatchalermdeth