ผอ.สพม.30 เป็นวิทยากร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในหัวข้อเรื่อง “พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ ๑๐” ในวันที่ 5 ก.ย. 2563 ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
Sep 4–5
สพม.30 จ.ชัยภูมิ (Owner)
ปภาวรา ประเสริฐ