มอบเงินละศีลอดของเชคราชีด แห่งประเทศคูเวต ไปมอบแก่มัสยิด 2564
Apr 21
ATTARKIAH ISLAMIAH (Owner)
BLUE TH