Miss Urvashi 2022
Sep 11 – 12, 2022
IDT Jaipur (Owner)
Archana Yadav