เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม และคณะผู้บริหารโรงเรียนเลยพิทยาคม มอบเงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ เด็กชายภานุมาศ พรมเงิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 เป็นจำนวนเงิน 20,570 บาท คลิกภาพกิจกรรมตาม link นี้
Aug 19, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
เสาวภาคย์ สุจันทร์ศรี