พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.3 , อ.3 และ ตัวแทนนักเรียนชั้น อ.1 , อ.2 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุม JVK
Jun 16
lasalle school (Owner)
Thitinun Sriwanlop
ฉัตรตริน พลอยเจริญ
ภาวิณี ตั้งหลักดี