Giao lưu truyền thống & Thánh lễ - LTT nhóm SVCG Hải Hà lần thứ XXI
Oct 19–20, 2019
Truyền Thông (Owner)
Nguyễn Thanh Xuân
hiếu mai văn
Hằng Bùi
Tuyên Đẹp Trai (troublemakers)
Princess Nicolette Marasigan