ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำ (ร่าง) เกณฑ์ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพตามกฏกระทรวง พ.ศ.2561 วันที่ 21 มกราคม 2562
Jan 20–21, 2019
 · 
Shared
Office of Quality Assurance (Owner)