กิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6
Aug 27–28, 2019
Thong Sermsiri (Owner)
วัชรี สิงหพงษ์