นายนราธิป เจียมสงวน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมนายนิกร สุรนาทชยานันท์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและผู้จัดการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนกีฬาในกิจกรรมกีฬาเลยพิทย์เกมส์ ประจำปี 2562 จากกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนเลยพิทยาคม ให้กับประธานสี 1. ค่าน้ำดื่มสีละ 5,000 บาท 2. ค่าสนับสนุนกิจกรรมสีละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท ณ บริเวณหน้าเสาธง
Nov 4, 2019
 · 
Shared
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)