Giáo Phận Nha Trang: Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh Tôn Vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Jul 6–7, 2018
Đa Minh Huynh Đoàn (Owner)
PR chien