ดร อุดมพร กันทะใจ
Mar 10, 2020 – May 22, 2022
นายเทอดชัย บัวผาย (Owner)
ปรีดาวรรณ อ่อนนางใย