ดร อุดมพร กันทะใจ
Mar 10–Jun 1, 2020
นายเทอดชัย บัวผาย (Owner)
Jamnong Chaleekarl
ปรีดาวรรณ อ่อนนางใย