ยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรานางสาวเยาวลักษณ์ บัวนิล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/12 โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ รับรางวัล"นักเรียนเพาะพันธุ์ปัญญาแห่งปี" ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงาน “Transformative Learning – เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” ศตวรรษที่ 21 จากโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
Feb 28, 2018
 · 
Shared
Sebastian Parson (Owner)