พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานปี2565
May 25
พีรชัย สระศรี (Owner)
Nice fa meet you
Sudarat Nanta
ชินดนัย ติวรรณะ
ยุวศักดิ์ จิตรคูสกุล
ชาลี ต่องสู่
Atacharawadee Raothao
ครรชิต ฯ.
Pitak Pinjai