ภาพ (20ธค62) แข่งขันและพิธีปิดงานกีฬานักเรียนมัธยมโซนหุบเขา 44
Dec 19–20, 2019
สพม.30 จ.ชัยภูมิ (Owner)
Rachan Piandee
ปภาวรา ประเสริฐ
กมลพร หมู่พรหมมา
คุณาภรณ์ ธรรมสิทธรัตน์
ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์