Tân Quản xứ Nghi Lập 2
Sep 8–9
Binh Vudinh (Owner)
Duy Nguyễn Đức
Tiển Nguyễn Đình
Quang Tran