กลุ่มสาระภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปลาย โรงเรียนลาซาล เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ นักเรียนเรื่อง “อาหารไทยเพื่อสุขภาพ (ข้าวยำ)” โดยคุณสาลี แก้วสนั่น ณ ห้องศูนย์ภาษาไทย มีนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่่ 5/1 และ 6/1 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 98 คน วันที่ 9 ธันวาคม 2563
Dec 8, 2020
lasalle school (Owner)
ฉัตรตริน พลอยเจริญ