Alex Fansub (Owner)
Nobi Nobita
DoRa VN
Quốc Nguyễn Đắc
RỒNG BÓNG ĐÁ
Ha Phan
thuy do
Shiraori
Tâm Phan