2019-02-01: Са XXXV зимских сусрети учитеља Србије у Смедеревској Паланци
Feb 1, 2019
Друштво учитеља Смедеревска Паланка (Owner)
Милан Милошевић