เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีปีการศึกษา2560 v2
Feb 6–7, 2018
โคกกรวด หนองพวง (Owner)
ทวีศักดิ์ เพียรแท้