Matti Pulkki (Owner)
Martti Turunen
Leo Laukkanen
anna-marja simonen
Jouko Heinonen