วันที่ 24 ก.พ. 63 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ จัดกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายเล่นรอบกองไฟ ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ
Feb 23–24
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี (Owner)
ภูมิภัทร จันทร์เพ็ญ OFFICIAL
ศกลวรรณ ภาเข็ม