Viếng mộ & cầu nguyện cho các Linh hồn nơi Đất Thánh Erlangen, Fürth, Nürnberg 03.11.2019
Nov 3–4, 2019
Quangmanh Nguyen (Owner)
Vic Pham
Loan Pham
Quangmanh Nguyen