2566-59 พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการครู บุคลากร ทางการศึกษา และลูกจ้างประจำที่อุทิศตน ทำคุณประโยชน์อย่างดียิ่ง ในการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2
Oct 26
Anubanphotharam School (Owner)
tawan Chkk