ภาพบรรยากาศ โครงการมอบทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษทางวิชาการมุ่งสู่เตรียมทหาร Pre-Cadet Gifterd Program ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 ณ ห้องเรียนรวม 612 อาคารเรียนที่ 6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
Jun 6, 2023
ห้องเรียน ลือคําหาญ (Owner)
PooM
สรชัช เครือหิรัญ
Palika Nhongluang
Yu
Nuttawut Chanakul
ศุภกร เเสนเสาร์
ธนะรัตน์ วิทยาขาว
Neo Anderson