เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเลยพิทยาคมนำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรม Boot Camp ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม
Aug 15, 2018
 · 
Shared
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)