โครงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.30 สัญจร) สหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์ ในวันที่ 23 ธ.ค. 63 ณ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
Dec 22–23, 2020
สพม.ชย. จ.ชัยภูมิ (Owner)
พงษ์ศักด์ ใจบุญ