2019-05-12 Họp mặt Lễ Sinh ngày Chúa Chiên Lành 2019 GPLSCB
May 11–12, 2019
Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng (Owner)
Phuc Ngo