VNAF NAM ÚC HỌP MẶT MỪNG NOEL-TẤT NIÊN 2019 & CHÚC THỌ HỘI VIÊN 70 TUỔI
Dec 13, 2019–Jan 1, 2020
Jackaroo Aussie (Owner)
Miet Duoi
Chú Tư Râu - Miệt Dưới
Đăng Thảo