Hình ảnh kỹ niệm tiệc Hội Ngộ Cựu SV/QGHC Miền Đông Hoa kỳ.7-4-2019. PVQĐ Bửu-Khánh kính tặng.
May 30, 2012–Apr 7, 2019
phong-vien quan-doi (Owner)
NGO NGUYEN
Huong-Hoa Nguyen
Nhi Le
nguyet oakberg
Van Le Ho
Jackie Bong
Phil Nguyen
BMH