เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีปีการศึกษา2560 v1
Feb 7–8, 2018
โคกกรวด หนองพวง (Owner)
Jeab Ziiz