นางแดดวังชมภูเกม62v2
Nov 20–22, 2019
โคกกรวด หนองพวง (Owner)
ปัญญพัฒน์ เพ็งหนองฉิม