23 พฤษภาคม 2566 รองมานพ นิเทศติดตามกลุ่มเมือง 1
May 23, 2023
สพป บุรีรัมย์ 1 (Owner)
องุ่น สากระจาย
นายมานพ คงเสนา