Chu niên 60 năm GĐPT Cự Lại
28–30 thg 4, 2002
GĐPT Cự Lại - Huế (Chủ sở hữu)
Van Nhat NGUYEN