2019-08-03 - пер. Их-Хилэнгийн-Даба - пер. Нурын-Даба - пер. Модын-Даба - р. Бада-Модын-Гол
Aug 3, 2019
 · 
Shared
Paul Dolotov (Owner)