2566-50 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2566
Aug 18 – 20
Anubanphotharam School (Owner)
Zzrrrthe
Gv Ij
ธีรพล ศรีเสม
Phawita Phawita
tawan Chkk
พิชามญชุ์ กําแพงเศรษฐ
Cccc Oooo
นลินญา เฟรเดอริคส์