จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567
Mar 28
ubp (Owner)
Chanchira Kornpeng
yongsanguan ubon
พิทักษ์พงษ์ สิทโท
Phissamai Sukkasem
เกศริน
ลุงเอก กินเที่ยวสไตล์บ้านๆ
วุฒิพงษ์ วรรณวัลย์