(ชุดที่ 01) การแข่งขันฟุตบอลประเพณี โรงเรียนคู่พัฒนา เลยพิทยาคมVSเลยอนุกูลวิทยา ครั้งที่ 5 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
Apr 5
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
natthapong boonmeewiset
นราธิป เจียมสงวน
Suriya Su
01 กฤตานนท์ เผ่าพงษ์ศิลป์