ภาพและวิดีโอบรรยากาศงานวันสถาปนาโรงเรียนพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อลือคำหาญ ประจำปีการศึกษา 2564 วันพฤหัสดีที่ 10 มิถุนายน 2564
Jun 9–10, 2021
ห้องเรียน ลือคําหาญ (Owner)
นางสาวอุทุมพร เทียมทัศน์
รัชนีกร โสภาพรม
Kitisak Kitisak
วันดี เศรษฐมาตย์
Kittisak Khamsamart
จุฑาทิพย์ คงมาก
มนตรี แห่งธรรม
Dang Kanchana