เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ดร.กฤศนรัตน์ พุทธเสน ผู้จัดการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนเลยพิทยาคม มอบเงินสนันสนุนการจัดทำพานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม จำนวนเงิน 39,500 บาท ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนเลยพิทยาคม
Jun 10, 2019
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
08 นศท. กิตติชัย ปลื้มวงศ์